D Dušan Benický

hokejový tréner

Dušan Benický je profesionálny hokejový tréner, ktorý pôsobí v zahraničí. V roku 2011 predstavil v Bratislave SKATEMILL- hokejový trenažér pre zdokonalenie hráča v oblasti korčuľovania a všeobecných zručností. Pomáha mnohým hráčom začiatočníkom ale aj profi hráčom, ktorí si skatemill pridávajú do svojej prípravy. Pôsobí na rôznych kongresoch či už na Slovensku alebo v zahraničí. Vyštudoval Univerzitu Komenského oblasť športovej výchovy. Popri dlhoročnej praxi si urobil špeciálne kvalifikácie v oblasti fitness a životného štýlu. 

 

 

    Dušan Benický