P Palicová technika a streľba

  • rozcvičenie na umelom ľade
  • herné činnosti súvisiacie s ovládáním hokejky a puku
  • nácvik a zdokonaľovanie týchto zručností
  • simulácia herných činností - prihrávanie, spracovanie, vedenie puku
  • nácvik a zdokonaľovnie streľby
  • možný VIDEO rozbor na požiadanie
  •  možnosť konzultácie s FYZIO terapeutom ohľadom prevencie a odstraňovania možných deformácií spôsobených jednostranným zaťažovaním
  •  NOVINKA - pripravujeme pre rodičov a deti osvetu o správnom stravovaní našich budúcich vrcholových športovcov
INŠTRUKTORI