S Skupinové cvičenia | Harmonogram

Pondelok
20.09.2021
Utorok
21.09.2021
Streda
22.09.2021
Štvrtok
23.09.2021
Piatok
24.09.2021
Sobota
25.09.2021
Nedeľa
26.09.2021
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Pondelok
20.09.2021
Utorok
21.09.2021
Streda
22.09.2021
Štvrtok
23.09.2021
Piatok
24.09.2021
Sobota
25.09.2021
Nedeľa
26.09.2021
Pondelok
20.09.2021
Utorok
21.09.2021
Streda
22.09.2021
Štvrtok
23.09.2021
Piatok
24.09.2021
Sobota
25.09.2021
Nedeľa
26.09.2021
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Pondelok
20.09.2021
Utorok
21.09.2021
Streda
22.09.2021
Štvrtok
23.09.2021
Piatok
24.09.2021
Sobota
25.09.2021
Nedeľa
26.09.2021
Pondelok
20.09.2021
Utorok
21.09.2021
Streda
22.09.2021
Štvrtok
23.09.2021
Piatok
24.09.2021
Sobota
25.09.2021
Nedeľa
26.09.2021
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Pondelok
20.09.2021
Utorok
21.09.2021
Streda
22.09.2021
Štvrtok
23.09.2021
Piatok
24.09.2021
Sobota
25.09.2021
Nedeľa
26.09.2021
Pondelok
20.09.2021
Utorok
21.09.2021
Streda
22.09.2021
Štvrtok
23.09.2021
Piatok
24.09.2021
Sobota
25.09.2021
Nedeľa
26.09.2021
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Pondelok
20.09.2021
Utorok
21.09.2021
Streda
22.09.2021
Štvrtok
23.09.2021
Piatok
24.09.2021
Sobota
25.09.2021
Nedeľa
26.09.2021