O Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov je: SANKT HUBERT SK, a.s., IČO: 36 384 127, Starojánska 118, 032 03 Liptovský Ján, email: info@winner.sk.

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho Parlament a Rady EÚ č. 2016/679 GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOÚ“).

 

1. Účel spracovania osobných údajov

 

2. Právny základ spracovania osobných údajov

 

3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Bez poskytnutia mena, priezviska a platného e-mailu, nie je možné využívať služby informovania o časovom harmonograme a nových službách.

 

4. Lehota na výmaz osobných údajov

 

5. Práva dotknutých osôb

 

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín

 

7. Okruh príjemcov

Osobné údaje nesprístupňujeme žiadnemu sprostredkovateľovi, ani tretej strane.

 

8. Automatické profilovanie

Automatické profilovanie sa neuskutočňuje.

 

9. Používanie sledovania webu a používanie cookies

Používame sledovacie programové vybavenie, aby sme stanovili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Nepoužívame tento softvér na zbieranie osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Tieto údaje sa požívajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na rozvoj webovej stránky.

Používanie cookies:

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka vo Vašom prehliadači. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodné cookies vytvorila.