D DNS pre hokejistov

Pravidelné cvičenie DNS = dynamická neuromuskulárna stabilizácia, zlepšuje koordináciu pohybu v športe. Pomocou DNS sa diagnostikujú poruchy nielen pohybového systému. Cieleným ovplyvňovaním posturálnych (spevňovacích) a lokomočných (pohybových) funkcií pomocou špecifických cvičení, dochádza spätne k ovplyvňovaniu chovania CNS a trvalejšej úprave jeho prejavov. DNS taktiež pomáha pri chybnom držaní tela u detí aj dospelých, skolióze, bolesti chrbtice, pooperačných stavoch chrbtice, artrotických stavoch, neurologických ochoreniach chrbtice a ortopedických ochoreniach. Komukoľvek s bolesťou pohybového ústrojenstva, ale aj športovcom, ktorí chcú zvýšiť svoje športové výkony a odstrániť prípadnú bolesť, môže pomôcť práve DNS. Koncept je založený na princípoch vývojovej kineziológie (pohybový vývoj dieťaťa). Táto neurofyziologická metóda vychádza z cvičenia pohybových funkcii vo vývojových polohách.
Cieľom fyzioterapeuta je nastaviť klienta do ideálnej centrovanej polohy v jednotlivých kĺboch a v tej následne cvičiť a stabilizovať rôzne segmenty. Cvičenie dokáže u človeka zdokonaliť dýchanie, odstrániť chybné pohybové stereotypy aj behom bežných denných aktivít, ako je sedenie za počítačom, či v aute a zlepšiť vnímanie vlastného tela.

Trénuj ako profesionál - na detailoch záleží!

INŠTRUKTORI