S Skatemill tréning

  • špeciálna dynamická rozcvička vo fitness zóne (Benicky System)
  • skatemill - postup tréningu podľa individuálnych schopností každého hráča s dôrazom na správne pohybové návyky korčuľovania
  • syntetický ľad - nácvik herných činností jednotlivca (HČJ) s dôrazom na správne prevedenie pohybu 
  • rozbor techniky korčuľovania
  • VIDEO online sledovanie priebehu tréningu
  • doplnkové služby: hokejová šatňa, sociálne zázemie, možnosť občerstvenia vo FitBare , možnosť vstupu do posilňovne počas tréningu dieťaťa, využiť ponuku skupinových cvičení alebo zrelaxovať vo wellness
  • možnosť konzultácie s FYZIO terapeutom ohľadom prevencie a odstraňovania možných deformácií spôsobených jednostranným zaťažovaním
  •  NOVINKA - pripravujeme pre rodičov a deti osvetu o správnom stravovaní našich budúcich vrcholových športovcov

Trénuj na Skatemille - bav sa na ľade!

INŠTRUKTORI