F Funkčný hokejový tréning

  • telocvičňa - funkčné hokejové cvičenie pre zlepšenie pohybových schopností hráča ako príprava ku korčuľovaniu na skatemille
  • cvičenia prebiehajú v telocvični s kondičným trenérom
  • na tento tréning je nutné sa objednať vopred u trenéra Denise Legerského na tel. čísle: 0910 480 108

Vyťaž zo svojho tela maximum!

INŠTRUKTORI