N Najbližšia plánovaná akcia
plagat_kemp_2020-1.jpg

LETNÝ HOKEJOVÝ KEMP

Dátum akcie: 29.06.2020 - 03.07.2020

Cena: od 269,- €

Záloha: 100,- €


!!! DARUJTE SVOJIM RATOLESTIAM LETNÝ HOKEJOVÝ KEMP POD STROMČEK !!!
 
Vo Winner centre spúšťame druhú sezónu letných hokejových kempov pre Vaše deti. Ponúkame netradičné strávenie letných horúcich dní na ľade pod dohľadom skúsených trénerov. Deti zažijú týždeň nabitý intenzívnymi zážitkami, popoludnie s hokejovou legendou a odídu s VAKOM PLNÝM PREKVAPENÍ. 
Letný hokejový kemp je určený pre deti vo veku od 6 do 15 rokov vrátane a podľa fyzickej zdatnosti.
 
CENA LETNÉHO HOKEJOVÉHO KEMPU JE OD 259,- EUR.
 
V cene je zahrnuté:
 • celodenný intenzívny, kondičný program
 • hokejové a korčuliarske tréningy pod vedením skúsených trénerov
 • 5 x 1,5 hodinový tréning na ľade
 • 5 x 1 hodinový tréning na Skatemille. Čo je to Skatemill? Viac info tu:
 •  5 x  1 hodinový tréning v gyme (kruhový tréning, jumping, trx...) 
 • celodenná strava a pitný režim (desiata, obed, olovrant a pitný režim)
 • ako BONUS 2 x regenerácia vo wellness
 • POPOLUDNIE S HOKEJOVOU LEGENDOU
 •  VAK PLNÝ PREKVAPENÍ
Viac info na www.winner.sk alebo mailom na info@winner.sk alebo telefonicky na 0908 778 711
 
STORNO POMIENKY:
 • Kurz je potrebné uhradiť v plnej výške. Cenové hladiny za Letný hokehový kemp (ďalej LHK) sú nasledovné:
 • V prípade, že by ste chceli uhradiť poplatok za LHK na splátky, je to možné v dvoch splátkach 100,- eur a zostávajúca ekvivalentná čiastka buď 159,- eur, 169,- eur alebo 179,- eur. Ak chcete LHK v hodnote 259,- eur, obe splátky musia byť uhradené do 31.12.2019. V prípade, že chcete LHK v hodnote 269,- eur, prvá splátka vo výške 100,- eur môže byť uhradená kedykoľvek, a druhá splátka vo výške 169,- eur musí byť uhradená do 31.3.2020. V prípade, že chcete LHK v hodnote 279,- eur, prvá splátka vo výške 100,- eur môže byť uhradená kedykoľvek, a druhú splátku vo výške 179,- eur je potrebné uhradiť 15 dní pred začatím požadovaného termínu LHK.  Ak budete uhrádzať prevodom z účtu, počíta sa deň pripísania čiastky na náš účet.
 • Pri úhrade LHK do 31.12.2019 platí cena 259,- eur.
 • Pri úhrade LHK do 31.3.2020 platí cena 269,- eur
 • Pri úhrade LHK od 1.4.2020 do začatia LHK platí cena 279,- eur
 • Deadline na prihlásenie na LHK je minimálne 15 dní pred začatím kempu. V prípade neskoršieho dátumu, o dostunosti, respektíve uvoľnenia miesta na kemp, sa prosím informujte na Winner recepcii, alebo telefonicky na 0908 778 711.
 • Po zaplatení LHK je miesto pre Vaše dieťa rezervované a súhlasíte so storno podmienkami.
 • Pri odhlásení sa z  LHK, prosíme o akceptáciu nasledovných podmienok.
  Ak sa odhlásite:
  Viac než 1 mesiac pred začatím LHK, 
  bude vrátené 100 % zo zaplatenej sumy
  Viac než  15 dní pred začatím LHK
  – bude vrátené 50 % zo zaplatenej sumy
  Menej ako 15 dní pred začatím LHK – bude vrátené  0 % zo zaplatenej sumy.
  Je možné poslať za dieťa náhradníka a upozorniť na túto skutočnosť pracovníkov Winner centra a trénerov  zaslaním emailu na info@winner.sk
 • Minimálny počet účastníkov na jeden termín LHK je 12.
 • V prípade zrušenia LHK zo strany Winner centra, vám bude vrátená plná suma v hotovosti.
 • V prípade nenaplnenia niektorého z termínov, termíny sa môžu zlúčiť. O tejto skutočnosti budete informovaní minimálne 1 mesiac pred začatím kempu. V prípade, že Vaše dieťa nemôže nastúpiť na zmenený termín, vrátime Vám sumu kempu v plnej výške.
 • Po začatí LHK  je MOŽNÉ VRÁTIŤ POPLATOK SPAŤ, LEN V PRÍPADE, že dieťa ochorie a preukážete sa správou od lekára. V prípade, že dieťa nemôže navštevovať LHK  z iného dôvodu, poplatok sa nevracia. Môžete  za dieťa poslať náhradníka, ale je potrebné upozorniť na túto skutočnosť pracovníkov Winner centra a inštruktorov.
 • V prípade vymeškania niektorého dňa z kempu, ekvivalentná čiastka za daný deň sa nevypláca.

A Aktuálna ponuka kurzov a kempov
Hokejový kemp LETNÝ HOKEJOVÝ KEMP 29.06.2020 - 03.07.2020 od 269,- € Detail
Hokejový kemp LETNÝ HOKEJOVÝ KEMP 06.07.2020 - 10.07.2020 od 269,- € Detail
Hokejový kemp LETNÝ HOKEJOVÝ KEMP 13.07.2020 - 17.07.2020 od 269,- € Detail
Hokejový kemp LETNÝ HOKEJOVÝ KEMP 20.07.2020 - 24.07.2020 od 269,- € Detail
Hokejový kemp LETNÝ HOKEJOVÝ KEMP 27.07.2020 - 31.07.2020 od 269,- € Detail